سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

نوع رسانه: کتاب
شابک: 0635856964978ISBN : 978 9645856630)
تعداد صفحات: 171
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی