مدیریت و برنامه‌ریزی شیلاتی

نوع رسانه: کتاب
نویسنده : دکتر حسن صالحی
تعداد صفحات: 299
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی