توسعه پایدار تولید میگوی پرورشی با نگاهی به بازار و اقتصاد تولید

نوع رسانه: کتاب
نویسنده : دکتر حسن صالحی
شابک: 978-9645856999
تعداد صفحات: 112
تاریخ انتشار: 1395
فایل های مرتبط
امتیاز دهی