دستورالعمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان (onchohynchus mykiss) به منظور انجام عملیات بیمه گری

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-9645856982
تعداد صفحات: 53
تاریخ انتشار: 1395
فایل های مرتبط
امتیاز دهی