تعداد عنوان ها: 98
KUTUM, Jewel of the Caspian Sea
دکتر علی اصغر خانی پور؛ آقای علیرضا ولی پور
آبزی پروری و محیط زیست
تی .وی.آر. پیلی؛ دکتر مرتضی علیزاده
ادوات صیادی و تکنولوژی صید ماهی
آقای ویکتور نیکلایویچ‌ملنیکوف؛ دکتر علی اصغر خانی پور
آرتمیا- میگوی آب شیرین
دکتر محمود حافظیه
استانداردهای ایمنی غذا
دکتر حامد اهری؛ دکتر نرگس مورکی؛ دکتر امیرعلی انوار؛ دکتر عباسعلی مطلبی
استاندارد وزن و سن بچه ماهیان خاویاری به منظور رهاسازی
و.ای. لوکیانینکو؛ آقای قربانعلی امانی عبدالملکی؛ ا.آ. کوکوزا؛ ار.یو. کاسیمف
اصول ارزیابی ذخایر آبزیان
آقای افشین پارسامنش
اطلس پلانکتونهای تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر
آقای جلیل سبک آرا؛ خانم مرضیه مکارمی
اطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر (آبهای ایران )
آقای مهدی نادری جلودار؛ آقای اصغر عبدلی
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
آقای هدایت اسدی؛ آقای رضا دهقانی پشترودی
اطلس نرمتنان خلیج فارس
دکتر همایون حسین زاده صحافی؛ آقای حسین رامشی؛ آقای بهنام دقوقی
اظلس بی مهرگان دریای خزر
یا.آ. بیرشتین و همکاران؛ خانم فضه نظری؛ خانم لودمیلا دلیناد
اکولوژی دریای خزر
آ.گ. قاسم اف؛ آقای ابوالقاسم شریعتی
آمیزش خویشاوندی (همخونی) و مدیریت مولدین
آقای داگلاس تاو؛ خانم عاطفه عبدالحی؛ دکتر رضا عسگری؛ دکتر حسین علی عبدالحی
امنیت و مسائل مربوط به کنترل کیفیت در فرآوری آبزیان
آقای سمانا شعبانی؛ آقای علیرضا عالیشاهی؛ آقای سهراب معینی
ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان
آقای پ سواین؛ آقای ابوالفضل مهدوی؛ دکتر رضا پورغلام؛ آقای اس آیاپان؛ آقای پ.ک ساهو
انرژی زیستی در ماهیان
دکتر مالکولم جابلینگ؛ دکتر شهلا جمیلی
بکارگیری ارزیابی احتمال خطر در صنایع شیلاتی
آقای جان سامنر؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر محمودرضا ا اکبریان؛ آقای لاهسن ابابوش؛ آقای تام روز
بیماریهای باکتریایی آزاد ماهیان
دکتر سید جلیل ذریه زهرا؛ دکتر میلاد عادل
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه